Knihovna

Provoz knihovny

Pondělí:   17:30-18:30 hodin

Knihovna se nachází v právé části přízemí budovy Obecního úřadu čp.2

Knihovna nabízí tyto služby :

  • půjčování knih z vlastního fondu knihovny
  • půjčování knih z výměnných fondů Městské knihovny v Trutnově
  • meziknihovní výpůjční službu
  • veřejně přístupný internet

ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVNY