INFORMACE SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO

 
Obec Lanžov je členem od roku 2013

Účel Sdružení Podzvičinsko

Účelem sdružení je spolupráce členských obcí a měst s cílem přispět k rozvoji oblasti Podkrkonoší především v oblasti cestovního ruchu.
  1. Předmětem činnosti je především koordinace všech aktivit při propagaci cestovního ruchu včetně příslušných komplexních služeb, průkazný informační servis pro potřeby cestovního ruchu s vypracovaným marketingem, a to při dodržování platných právních norem.
  2. Pro dosažení tohoto poslání sdružení usiluje o spolupráci mezi státem, obcemi, občany a podnikatelskou veřejností při zachování přírodních a kulturních hodnot a je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

Na základě této spolupráce zastupuje zájmy celého regionu navenek. Spolupracuje na vytvoření strategie rozvoje oblasti Podkrkonoší.


 Kontaktní údaje:
Podzvičinsko
Holovousy 39
508 01 Hořice
 
Telefon: +420 493 691 031
Mobil: +420 608 906 142
E-mail: info@podkrkonosi.eu
Web: www.podzvicinsko.cz
www.podkrkonosi.eu