2 0 1 9

     
Dokument
Vyvěšeno
dne:
Sejmuto
dne:
Ke stažení:
Návrh KoPÚ - k.ú. Sedlec u Lanžova 13.12.2019  6.1.2020
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 18.12. 9.12.2019 18.12.2019
Záměr č.9/2019 - o zřízení věcného břemene  29.11.2019 18.12.2019  
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 6.11. 29.10.2019 6.11.2019
Návrh KPÚ - k.ú. Lanžov a k.ú. Dubenec 18.10.2019  28.11.2019
Záměr č.8/2019 - o zřízení věcného břemene 18.10.2019 6.11.2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 7.10. 30.9.2019 7.10.2019
Záměr č.7/2019 - pronájem pozemku 20.9.2019 7.10.2019
Vyhlašení platnosti obnoveného katastrálního operátu 11.9.2019 12.10.2019
Oznámení veř. v. - stanovení úpravy provozu - Vilantice-Sedlec 5.9.2019 12.10.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Min.zemědělství odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 2.9.2019 6.1.2020
Oznámení o zahájení řízení - Návrh územního plánu Lanžov 26.7.2019  12.9.2019
Dokončení obnovy operátu 12.7.2019 12.8.2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 22.7. 10.7.2019 22.7.2019
Záměr č.6/2019 - o zřízení věcného břemene 1.7.2019  16.7.2019
Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje kr. kraje 28.6.2019 31.7.2019
Záměr č.5/2019 - o zřízení věcného břemene 27.5.2019  17.6.2019
Záměr č.4/2019 - o zřízení věcného břemene 27.5.2019  17.6.2019
Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje kr. kraje 27.5.2019  20.6.2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 3.6. 27.5.2019 3.6.2019
Královéhradecký kraj - Záměr č.21/2019 - prodej poz. 16.5.2019 16.6.2019
Záměr č.3/2019 - o zřízení věcného břemene 13.5.2019  3.6.2019
Královéhradecká provozní, a.s. - kalkulace 2018 30.4.2019  31.5.2019
Veřejná vyhláška - Finanční úřad - Dan z nemovitosti 26.4.2019  3.6.2019  
Oznámení - vystavení návrhu komplex. u. k.ú. Sedlec 24.4.2019 17.5.2019
Oznámení veř. v.-stanovení úpravy provozu-Vil-Sedlec 8.4.2019 25.4.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec 8.4.2019  5.6.2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 8.4. 29.3.2019 8.4.2019
Rozhodnutí-rekonstrukce silnice V. Vřešťov - Lanžov 18.3.2019  4.4.2019
Stanovisko k vlivu živ.p. k dokumentaci Územního pl. 13.3.2019 29.3.2019
Oznámení volby - místo konání, počet v. okrsků 11.3.2019 27.5.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí 1.3.2019 31.12.2019   
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 11.2. 1.2.2019 11.2.2019
Záměr č.2/2019 - o zřízení věcného břemene 26.1.2019 5.3.2019
Záměr č.1/2019 - pronájem kiosku 26.1.2019 5.3.2019
Oznámení veřejná vyhl. - rekonstrukce silnice 9.1.2019 28.1.2019

 

 2 0 1 8

Dokument

Vyvěšeno

dne:

Sejmuto

dne:

Záměr č.4/2018 - pronájem prodejna 19.12.2018 10.1.2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 18.12. 10.12.2018 18.12.2018
Operační program - Zaměstnanost - Veřejně prospěš .p. 26.11.2018 31.12.2018
Oznámení veř. vyhl. - stanovení úpravy provozu 21.11.2018 19.12.2018
Veřejná vyhláška-územní rozvoj královéhradec. kraje 12.11.2018 30.11.2018
Dražební vyhláška - soudní exekutor 25.10.2018 30.11.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 1.11. 23.10.2018 1.11.2018
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 8.10.2018 9.11.2018
Oznámení veř. vyhl.-přech. úprava dopravního značení 4.10.2018 28.10.2018
Oznámení veř. vyhl.-návrh trvalého dopravního značení 20.9.2018 20.10.2018
Návrh územního plánu Lanžov- společné jednání 19.9.2018 28.10.2018
Veřejná vyhláška-územní rozvoj královéhradec. kraje 17.9.2018 8.10.2018
Opatření obecné povahy-úprava provozu 10.9.2018 2.10.2018
Rozhodnutí hejtmana -mimořádné klimatické podmínky 6.9.2018 1.10.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 5.9. 27.8.2018 5.9.2018
Oznámení veř. vyhl.-úprava provozu Sedlec-Miřejov 24.8.2018 20.9.2018
Dražební vyhláška - finanční úřad 24.8.2018 15.9.2018
Záměr č.3/2018 - věcné břemeno 21.8.2018 5.9.2018
Oznámení veřejná vyhláška-úprava provozu 17.8.2018 3.9.2018
Oznámení - obnova operátu vyložení k veř. nahlédnutí 17.8.2018 3.9.2018
Oznámení - obnova operátu 9.8.2018 22.9.2018
Rozhodnutí hejtmana -mimořádné klimatické podmínky 27.7.2018 6.9.2018
Oznámení veřejná vyhláška-úprava provozu 26.7.2018 15.8.2018
Oznámení volby - místo konání, počet v. okrsků 9.7.2018 2.10.2018
Oznámení veřejná vyhl.-úprava provozu Sedlec-V.V. 9.7.2018 26.8.2018
Veřejná vyhláška - lesní hospodářské plánování 2.7.2018 20.7.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 13.6. 5.6.2018 13.6.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 4.6. 27.5.2018 4.6.2018
Oznámení veřejná vyhláška-úprava provozu 24.5.2018 2.7.2018
Vyhlášení revize kat. nemovitostí Lanžov a Sedlec- KÚ 23.5.2018 9.8,2018
Záměr č.2/2018 - prodej pozemků 12.5.2018 13.6.2018
Královéhradecká provozní a.s. - vyúčtování roku 2017 27.4.2018 1.6.2018
Státní poz. úřad - nabídka pronájmu pozemků
26.4.2018 3.6.2018
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
26.4.2018 25.5.2018
Veřejná vyhláška - finanční úřad 26.4.2018 28.5.2018
Rozhodnutí-rekonstrukce silnice V. Vřešťov - Miřejov 17.4.2018 7.5.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 11.4. 3.4.2018 11.4.2018
Záměr č.1/2018 - pronájem kiosku 12.3.2018 11.4.2018
Závěrečný účet Obce Lanžov 2017 - návrh 6.3.2018 11.4.2018
Veřejná vyhláška-rekonstrukce silnice 2.3.2018 3.4.2018
Veřejná vyhláška-územní rozvoj králo. kraje 14.2.2018 5.3.2018
Nabídka SPÚ - majetek k pronajmutí  7.2.2018 12.3.2018
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 6.2. 29.1.2018 6.2.2018
     

 

 

2017

   

 Dokument

Vyvěšeno

dne:

Sejmuto

dne:

Rozpočet 2018 Obec Lanžov 29.12.2017  
Střednědobý výhled Obec Lanžov 29.12.2017  
Rozpočtové změny č.4 - Obec Lanžov 29.12.2017  
Oznámení - svolání OVK 18.12.2017 20.12.2017
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 19.12.2017 8.12.2017 19.12.2017
Oznámení - jmenování zapisovatele - volby do senátu 4.12.2017 4.1.2018
Návrh střednědob. výhledu DSO Plynofikace Podzvičinsko 4.12.2017 21.12.2017
Návrh rozpočtu 2018 DSO Plynofikace Podzvičinsko 4.12.2017 21.12.2017
Návrh střednědobého výhledu Obec Lanžov 1.12.2017 19.12.2017
Oznámení - jmenování zapisovatele - volby prezidenta 1.12.2017 12.1.2018
Návrh rozpočtu 2018 Obec Lanžov 1.12.2017 19.12.2017
Oznámení - Obec Lanžov 1.12.2017 19.12.2017
Návrh střednědobého výhledu DSO Hustiřanka 1.12.2017 21.12.2017
Návrh rozpočtu 2018 DSO Hustiřanka 1.12.2017 21.12.2017
Oznámení - volby do senátu 8.11.2017 5.1.2018
Oznámení - volby prezidenta 8.11.2017 12.1.2018
Oznámení-obnova operátu novým mapováním-kú Lanžov 3.11.2017 31.12.2017
Oznámení-obnova operátu novým mapováním-kú Sedlec u L 3.11.2017 31.12.2017
Veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace č.1 ZUR 3.11.2017 20.11.2017
Oznámení veřejnou vyhláškou - úprava provozu komunikací 31.10.2017 20.11.2017
Veřejná vyhláška - aktualizace č.2 ZUR 16.10.2017 1.11.2017
Oznámení veřejnou vyhláškou - úprava provozu komunikací 13.10.2017 31.10.2017
Oznámení veřejnou vyhláškou - úprava provozu komunikací 9.10.2017 31.10.2017
Pozemkové úpravy kú Sedlec u Lanžova - neznámí vlastníci 9.10.2017 31.12.2017
Rozpočtové změny č.3 - Obec Lanžov 2.10.2017 19.12.2017
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 2.10.2017 21.9.2017 2.10.2017

UZSVM-Výzva vlastníkům nemovitostí

13.9.2017 31.12.2017
Oznámení - volby do krajského zastupitelstva - zapisovatel 4.9.2017 20.10.2017
Oznámení veřejnou vyhláškou - úprava dopravního značení 28.8.2017 2.10.2017
Oznámení - volby do krajského zastupitelstva 21.8.2017 20.10.2017
Oznámení veřejnou vyhláškou - úprava provozu komunikací 2.8.2017 20.8.2017

Veřejná vyhláška - Miřejov rekonstrukce nízkého napětí

26.7.2017 15.8.2017
Schválený závěrečný účet DSO Plynofikace Podzvičinsko 11.7.2017 4.12.2017
Schválený střednědobý výhled DSO Plynof. Podzvičinsko 11.7.2017 4.12.2017
Rozpočtové změny č.2 - Obec Lanžov 10.7.2017 2.10.2017
Pozemkové úpravy - neznámí vlastníci 7.7.2017 31.12.2017
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 10.7.2017 3.7.2017 10.7.2017
Závěrečný účet DSO Plynofikace Podzvičinsko 7.6.2017 4.12.2017
Schválený závěrečný účet 2016 DSO Hustiřanka 7.6.2017 21.12.2017
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 25.5.2017 17.5.2017 25.5.2017
Rozpočtové změny č.1 - Obec Lanžov 10.5.12017 30.7.2017
Závěrečný účet 2016 DSO Hustiřanka 4.5.2017 7.6.2017
Obecně závazná vyhláška č.1/2017 - Obec Lanžov 2.5.2017 22.5.2017
Královéhradecká provozní a.s. - náklady 2016 28.4.2017 28.6.2017
Rozpočet DSO Plynofikace Podzvičinsko 26.4.2017 21.12.2017
Veřejná vyhláška Finanční úřad - daň z nemovitosti 2017 24.4.2017 29.5.2017
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 25.4.2017 17.4.2017 25.4.2017
Dražební vyhláška - nemovitosti 7.4.2017 20.5.2017
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2017 14.3.2017 23.3.2017
Rozpočtové provizorium DSO Hustiřanka 1.3.2017 16.3.2017
Závěrečný účet Obce Lanžov za rok 2016 28.2.2017  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Hustířanka 27.2.2017 16.3.2017
Rozpočtový výhled 2017-2019 20.2.2017 19.12.2017
Záměr č.1/2017 - pronájem prodejny 2.2.2017 31.12.2017
Návrh rozpočtu DSO Hustířanka na rok 2017 1.2.2017 16.3.2017
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 2.2.2017 23.1.2017 2.2.2017
Veřejná vyhláška-prodloužení staveb. povolení Kaystone D. 2.1.2017 17.1.2017

 

2016
     
Dokument
Vyvěšeno
dne:
Sejmuto
dne:
Ke stažení:
Upozornění - úprava stromoví a porostů 22.12.2016 22.2.2017
Zápis DSO Plynofikace Podzvičinsko 21.12.2016 31.12.2016
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2016 7.12.2016 15.12.2016
Návrh rozpočtu DSO Plynofikace Podzvičinska 2.12.2016 19.12.2016
Návrh rozpočtu Obce Lanžov na rok 2017 29.11.2016 15.12.2016
Veřejně prospěšné práce - přijatá dotace 28.11.2016 28.2.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lanžov 24.11.2016 9.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedlec u Lanžova 24.11.2016 9.12.2016
Veřejná vyhláška - ZUR královéhradeckého kraje 14.11.2016 30.11.2016
Záměr č. 8/2016 - věcné břemeno 10.11.2016 28.11.2016
Záměr č. 7/2016 - pronájem kiosku 10.11.2016 31.12.2016
Veřejnoprávní smlouva č. KTÚ/VERJ-2016/798
2.11.2016 22.11.2016
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 2.11.2016 25.10.2016 2.11.2016
Záměr č. 6/2016 - pronájem hrobů 18.10.2016 2.11.2016
Veřejnoprávní smlouva č. KTÚ/VERJ-2016/798
6.10.2016 24.10.2016
Záměr č. 5/2016 - pronájem prostor v čp.3 3.10.2016 20.10.2016
Záměr č. 4/2016 - pronájem stodoly u čp.3 3.10.2016 20.10.2016
Návrh zadání územního plánu Lanžov 23.9.2016 25.10.2016
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 29.9.2016 21.9.2016 29.9.2016
UZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí 19.9.2016 20.10.2016  
Veřejná vyhláška - Zprava o uplat.zásad územ.rozvoje K.kraje 19.9.2016 17.10.2016
Záměr č. 3/2016 - zřízení věcného břemene 13.9.2016 29.9.2016
Oznámení Volby do zastup.krajů - jmenování zapisovatele 24.8.2016 7.10.2016
Veřejnoprávní smlouva chodník v Lanžově 24.8.2016 9.9.2016
Oznámení Volby do zastup.krajů - sídlo a počet členů ovk 23.8.2016 7.10.2016
Veřejná vyhláška - místní úprava provozu 15.8.2016 19.9.2016
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 20.7.2016 12.7.2016 20.7.2016
Oznámení místa a dne konání voleb do zastupitelstev krajů 11.7.2016 7.10.2016.
Nařízení města Dvůr Králové n.L. č.1/2016 -záměr lesních h.o. 1.7.2016 31.10.2016
Veřejná vyhláška - hranice k.ú. Dubenec u kompl.p.ú. Lanžov 27.6.2016 15.7.2016
Informace - návrh veřejnoprávní smlouvy - "Chodník v Lanžově" 27.6.2016 8.7.2016
Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení místní úpravy provozu 24.6.2016 25.7.2016
Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu 24.6.2016 25.7.2016
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 27.6.2016 19.6.2016 27.6.2016
Finanční úřad - informace - Elektronická evidence tržeb 15.6.2016 31.10.2016
Závěřečný účet DSO Plynofikace podzvičinka za rok 2015 13.6.2016 28.6.2016
Oznamení o vydání opatření obecné povahy - zlepšení ovzduší 25.5.2016 27.6.2016
Záměr č. 2/2016 - pronájem stodoly 24.5.2016 8.6.2016
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 25.5.2016 17.5.2016 25.5.2016
Záměr č. 1/2016 - pronájem pozemku 9.5.2016 25.5.2016
Veřejná vyhláška - návrh územního plánu Obce Rohoznice 6.5.2016 7.6.2016
Královéhradecká provozní a.s. - kalkulace vodného 2.5.2016 25.5.2016
Veřejná vyhláška Finančního úřadu - Dan z nemovitosti 25.3.2016 31.5.2016   
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 30.3.2016 21.3.2016 28.3.2016
Závěrečný účet DSO Hustiřanka za rok 2015 18.3.2016 15.4.2016
UZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí 2.3.2016 2.4.2016  
Závěrečný účet Obce Lanžov za rok 2015 1.3.2016 23.3.2016  
Oznámení zeměměřického úřadu 16.2.2016 23.3.2016
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 3.2.2016 25.1.2016 5.2.2016
Veřejná vyhláška-Min.zeměd.-opatření obecné povahy 13.1.2016 29.1.2016
Návrh rozpočtu DSO Hustiřanka na rok 2016       5.1.2016 21.1.2016
       

 

2015
     
Dokument
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Ke stažení:
Vyžádejte si Zdarma vyjádření o existenci nad. a pod.sítí 17.12.2015 31.1.2016
Novinky v žádosti o občanský průkaz a cestovní pas 10.12.2015 31.1.2016    
FÚ - placení daní přes SIPO 10.12.2015 31.1.2016
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 16.12. 7.12.2015 15.12.2015
Oznámení Krajského úřadu o vypuštění koroptví 3.12.2015 19.12.2015
Návrh rozpočtu DSO Plyn. Podzvičinsko na rok 2016 2.12.2015 17.12.2015
Záměr č. 7 / 2015 - pronájem pozemků 27.11.2015 14.12.2015
Návrh rozpočtu Obce Lanžov na rok 2016 25.11.2015 15.12.2015
Veřejná vyhláška-zásady územ.plánování-aktualiz.č.1 23.11.2015 31.12.2015
Ministerstvo vnitra - Odstávka systému-pasy, občanky 23.11.2015 31.12.2015
Veřejná vyhláška - ukon. opatření při nedostatku vody 18.11.2015 14.12.2015
KPÚ - zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. obce 4.11.2015 6.1.2016  
Informace MÚDK - odbor dopravy - depozit 30.10.2015 31.12.2015
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 9.11. 30.10.2015 9.11.2015
Záměr č. 6 / 2015 - pronájem skladu v čp.3 20.9.2015 9.11.2015
Záměr č. 5 / 2015 - pronájem části stodoly u čp.3 20.9.2015 9.11.2015
Výzva vlastníkům nemovitostí 11.9.2015 31.12.2015   
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 2.9. 24.8.2015 2.9.2015
Mimořádné klimatické podmínky k. kraje - ukončení 19.8.2015 8.9.2015
Veřejná vyhláška - opatření při nedostatku vody 6.8.2015 18.11.2015
Mimořádné klimatické podmínky - královéhr. kraj 5.8.2015 19.8.2015
Výzva pro občany - hospodaření s vodou 27.7.2015 18.11.2015
Veřejná vyhláška Min.Životního prostředí - ovzduší 20.7.2015 21.8.2015
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 24.6. 16.6.2015 24.6.2015
Komplexní pozemková úprava Lanžovsko -úvodní jednání 8.6.2015 24.6.2015
Závěrečný účet DSO Plyn. Podzvičinsko za rok 2014 27.5.2015 11.6.2015
Záměr č. 4 / 2015 - pronájem stodoly 20.5.2015 4.6.2015
SPÚ-komplexní úpravy-pověření ke vstupu na pozemky 7.5.2015 10.6.2015
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - MÚDK 5.5.2015 22.5.2015
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 11.5. 30.4.2015 11.5.2015
Veřejná vyhláška - Finančního úřadu Královéhrad.k. 27.4.2015 27.5.2015   
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - MÚDK 20.4.2015 28.4.2015
Vzdělávejte se pro růst - Úřad práce 10.4.2015 27.5.2015
Záměr č. 3 / 2015 - nabídka pozemku 7.4.2015 24.4.2015
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška pov.Labe 1.4.2015 18.11.2015  
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 2.4. 31.3.2015 7.4.2015
Závěrečný účet Obce Lanžov za rok 2014 16.3.2015 8.4.2015
Závěrečný účet DSO Hustířanka za rok 2014 27.2.2015 23.3.2015      
Návrh rozpočtu 2015 DSO Hustířanka 27.2.2015 23.3.2015
Novela vyhášky 2/2011 - o sběru odpadů 4.2.2015 20.2.2015
Životní podmínky 2015 - výběrové šetření v domácnostech
29.1.2015 16.2.2015
Posuzování vlivů koncepce „Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014 – 2020“
29.1.2015 13.2.2015
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 2.2. 23.1.2015 2.2.2015
Veřejná vyhláška - prodloužení stavebního povolení 9.1.2015 26.1.2015
Záměr č. 2 / 2015 - nabídka pronájmu bytu 7.1.2015 20.5.2015
Záměr č. 1 / 2015 - nabídka pozemku 7.1.2015 30.1.2015
       

 

2014
     
Dokument
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Ke stažení:
Koncepce-„Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014 – 2020“ 28.12.2014 9.2.2015
Zadávací řízení - výzva k podání nabídky 22.12.2014 7.1.2015
Opatření obecní povahy - místní komunikace 22.12.2014 7.1.2015
Dotace z Evropské unie - CZ.1.04/2.1.00/03.00015 15.12.2014 9.2.2015
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 17.12. 10.12.2014 17.12:2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 10.12. 2.12.2014 10.12.2014
Návrh rozpočtu Svazku Plyn. Podzvičinsko 2015 2.12.2014 17.12.2014
Návrh rozpočtu 2015 29.11.2014 17.12.2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 19.11. 11.11.2014 19.11.2014
Královehradecký kraj - záměr č.89/2014 29.10.2014 1.12.2014
Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce 26.10.2014 4.11.2014
Úřad pro zast. státu ve věcech maj-výzva občanům 22.10.2014 10.11.2014
Výzva majitelům hrobových zařízení 18.10.2014 31.12.2014
Dražební vyhláška 17.10.2014 3.11.2014
Záměr č. 4 / 2014 - výpůjčka divadelních kulis 15.10.2014 30.10.2014
Výsledky Voleb do zastupitestva obce 13.10.2014 13.11.2014
Záměr č. 3 / 2014 - nabídka dřevin 30.9.2014 15.10.2014
Obnova operátu kú Vilantice a sousedních kú 22.9.2014 23.10.2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 29.9. 20.9.2014 29.9.2014
Rozhodnutí komplexní poz. úprav Vilantice 1.9.2014 16.9.2014
Záměr č. 2 / 2014 - nabídka pronájmu bytu 8.8.2014 25.8.2014
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní poz. úřad 6.8.2014 6.9.2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 12.8. 4.8.2014 12.8.2014
Záměr č. 1 / 2014 - nabídka pronájmu bytu 1.8.2014 18.8.2014
Zadávací řízení - výzva k podání nabídky 24.7.2014 24.9.2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 8.7. 1.7.2014 8.7.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do OZ 1.7.2014 16.7.2014
Zápis ze zasedání DSO Plyn. Podzvičinsko-1/2014 25.6.2014 10.7.2014
Oznámení o počtu členů zastupitelsva 2014-2018 20.6.2014 7.7.2014
Závěrečný účet DSO Plyn.Podzvičinsko rok 2013 30.5.2014 16.6.2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 27.5. 19.5.2014 27.5.2014
Závěrečný účet DSO Hustiřanka za rok 2013 6.5.2014 23.5.2014
Veřejná výhláška Finančního úřadu 24.4.2014 12.5.2014
Předpis vyúčtování -Královéhradecká provozní 23.4.2014 8.5.2014
Oznámení o době a místě konání voleb 14.4.2014 29.4.2014
Veřejná vyhláška zeměměřického úřadu 9.4.2014 24.4.2014
Stanovení sídla okrskové volební komise 7.4.2014 22.4.2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 9.4. 1.4.2014 9.4.2014
Ukončení mimořádného veterinárního opatření 26.3.2014 10.4.2014
Návrh územního plánu - Vilantice 21.3.2014 7.4.2014
Závěrečný účet obce Lanžov za rok 2013 - přílohy 19.3.2014 9.4.2014
Stanovení počtu členů okrskové volební komise 19.3.2014 3.4.2014
Rozhodnutí o odvolání komplexní poz. úprav Vilantice 12.3.2014 31.3.2014
Stanovisko Ministerstva živ. prostředí - rozvoj k.kraje 19.2.2014 6.3.2014
Svazek obcí Hustiřanka -Návrh rozpočtu 2014 16.2.2014 3.3.2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 13.2. 4.2.2014 13.2.2014
Svazek obcí pro plyn.Podzvičinska -Zápis 2/2013 16.1.2014 31.1.2014
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2013 9.12.13 17.12.13
Jak pomohla EU a Evropský sociální fond naší obci?
6.12.13 23.12.13
Návrh rozpočtu Obce Lanžov na rok 2014 1.12.13 17.12.13
Svazek obcí pro plyn.Podzvičinska -Návrh rozpočtu 2014 26.11.13 12.12.13
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 28.11.2013 20.11.13 28.11.13
Oznámení o ukončení aktualizací BPEJ 20.11.13 5.12.13
       

    

2013
     
Dokument
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Ke stažení:
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne     17.12.2013                                                                      9.12.13 17.12.13
Jak pomohla EU a Evropský sociální fond naší obci?
6.12.13 23.12.13
Návrh rozpočtu Obce Lanžov na rok 2014 1.12.13 17.12.13
Svazek obcí pro plyn.Podzvičinska -Návrh rozpočtu 2014 26.11.13 12.12.13
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 28.11.2013 20.11.13 28.11.13
Oznámení o ukončení aktualizací BPEJ 20.11.13 5.12.13
Veřejná vyhláška - návrh zprávy zásad územního roz.K.k. 25.10.2013 11.11.2013
Povinná výměna řidičských průkazů 16.10.2013 28.11.2013
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 22.10.2013 14.10.2013 22.10.2013
Nabídka pronájmu části stodoly - záměr č.6/2013 2.10.2013 22.10.2013
Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové v. k. 2.10.2013 17.10.2013
Oznámení o počtu členů okrskové volební komise 25.9.2013 11.10.2013
Oznámení o sídle volebního okrsku 25.9.2013 11.10.2013
Upozornění k odstaňování dřevin - ČEZ 23.9.2013 15.11.2013
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 11.9.2013 2.9.2013 11.9.2013
Oznámení o odvolání proti rozhod o KoPÚ v kú Vilantice 28.8.2013 13.9.2013
Zákon č.101/2013 Sb. - o silničním provozu 12.8.2013 27.8.2013
Odvolání období mimořádných klimatických podmínek 12.8.2013 27.8.2013
Rozhodnutí o komplexních poz. úpravách v kú Vilantice 29.7.2013 14.8.2013
Období mimořádných klimatických podmínek 23.7.2013 12.8.2013
Svazek obcí pro plynof.Podzvičinska - Zápis č.1/2013 10.7.2013 1.8.2013
Upozornění o omezení průjezdu v částí Lanžova-Miřejov 2.7.2013 17.7.2013
Oznámení - kontrola pitné vody 2.7.2013 17.7.2013
Veolia voda - celkové vyúčtování výpočtu ceny vodného 27.6.2013 12.7.2013
Usnesení o nařízení elektonického dražebního jednání 19.6.2013 4.7.2013
Uzavírka silnice č.II/32540 ve Velkém Vřešťově + mapa 19.6.2013 4.7.2013
Nabídka pronájmu bytů v čp.3 - záměr č.5/2013 17.6.2013 22.10.2013
Hledá se majitel zatoulaného psa 4.6.2013 19.6.2013
Mimořádné veterinární opatření - výskyt varroázy 4.6.2013 19.6.2013
Nouzový stav - povodně 2013 3.6.2013 18.6.2013
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 13.6.2013 28.5.2013 12.6.2013
Závěrečný účet za rok 2012 Obce Lanžov 27.5.2013 12.6.2013
Veřejná zakázka - bezbarierové chodníky v Miřejově 20.5.2013 4.6.2013
Finanční úřad - čísla účtů pro daň z nemovitosti 17.5.2013 10.6.2013
Krádež pískovcových sloupků v Miletíně 15.5.2013 30.5.2013
Omezení provozu OSSZ Trutnov - stěhování 6.5.2013 21.5.2013
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 30.4.2013 15.5.2013
Veřejná vyhláška finančního úřadu + informace 22.4.2013 27.5.2013
Nabídka pronájmu pozemku - záměr č.4/2013 22.4.2013 7.5.2013
Svoz nebezpečného odpadu 15.4.2013 8.6.2013
Nabídka pronájmu bytu v čp.2 - záměr č.3/2013 15.4.2013 30.4.2013
Závěrečný účet za rok 2012 DSO Hustiřanka 10.4.2013 25.4.2013
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 5.4.2013 15.4.2013
Mimořádné veterinární opatření - výskyt varroázy 25.3.2013 16.4.2013      
Informace finančního úřadu - o dani z p. fyz.osob 14.3.2013 5.4.2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 DSO Hustiřanka 26.2.2012 13.3.2013
Nabídka pronájmu prodejny čp.38 - záměr č.2/2013 6.2.2013 12.4.2013
Oznámení o změnách BPEJ v kú Sedlec u Lanřova 4.2.2013 6.3.2013
Oznámení o změnách BPEJ v kú Lanžov 4.2.2013 6.3.2013
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 25.1.2013 4.2.2013
Nabídka pronájmu bytu v Miletíně 30.1.2013 14.2.2013
Exekuce na pozemky v kú Lanžov 23.1.2013 7.2.2013
Lidské zdroje a zaměstnanost - Úřad Práce Trutnov 11.1.2013 28.1.2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 Svazku obcí Podzvičinsko 9.1.2013 24.1.2013
Nábídka pronájmu Kiosku v areálu STZ -záměr č.1/2013 21.12.2012 31.3.2013
       

Úřední deska 2012

2012      
Dokument   
Vyvěšeno dne: Sedmuto dne: Ke stažení:
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vilantice a v navazujících částech 18.12.2012 3.1.2013 pdf
Upozornění - svoz komunálního odpadu v roce 2013 18.12.2012 3.1.2013 pdf
Oznámení - informace o době a místě konání voleb 14.12.2012 30.12.2012 pdf
Oznámení - svolání volební komise 14.12.2012 30.12.2012 pdf
Veřejná vyhláška - rozhodnutí MÚ DKnL stav. pov.sluneční stráň 14.12.2012 30.12.2012 pdf
Návrh rozpočtu na rok 2013 30.11.2012 16.12.2012 pdf
Oznámení - Informace o sídle a počtu volebních okrsků 27.11.2012 13.12.2012 pdf
Oznámení MÚ DKnL o.d. o návrhu veřejnoprávní s. chodníky Miřejov 15.11.2012 1.12.2012 pdf
Oznámení MÚ DKnL o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Miřejov 15.11.2012 1.12.2012 pdf
Oznámení - počet členů volební okrskové komise 12.11.2012 28.11.2012 pdf
Oznámení o zahájení řízení o komplexních poz. úpravách Lanžov 12.11.2012 28.11.2012 pdf
KPÚ Lanžov - mapa 12.11.2012 28.11.2012 pdf
Oznámení o zahájení řízení o komplexních poz. úpravách Sedlec 12.11.2012 28.11.2012 pdf
KPÚ Sedlec u Lanžova - mapa 12.11.2012 28.11.2012 pdf
Stanovisko vodoprávního úřadu MÚ DKnL 19.10.2012 4.11.2012 pdf
Výsledky voleb 2012 15.10.2012 31.10.2012 pdf
Záměr OÚ Lanžov č. 06/2012 - prodej šamotové šablony 8.10.2012 24.10.2012 pdf
Nápady občanů na využití budovy č.p. 3 a přilehlých pozemků 26.9.2012 12.10.2012 pdf
Informace - Varování Ministerstva zdravotnictví ČR 26.9.2012 12.10.2012 pdf
Oznámení - informace o době a místě konání voleb 26.9.2012 12.10.2012 pdf
Oznámení - sídlo a počet členů volební okrskové komise 13.92012 29.9.2012 pdf
Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka paní Jolaně Šmatárové 8.8.2012 24.8.2012 pdf
Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka panu Josefu Šmatárovi 8.8.2012 24.8.2012 pdf
Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka paní Lucii Šmatárové 8.8.2012 24.8.2012 pdf
Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka panu Petru Šmatárovi 8.8.2012 24.8.2012 pdf
Nabídka pozem. k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 6.8.2012 22.8.2012 pdf
Záměr OÚ Lanžov č. 05/2012 - nabídka k prodej 17.7.2012 2.8.2012  
Veřejná vyhláška - oznámení paní Jolaně Šmatárové 13.7.2012 29.7.2012 pdf
Veřejná vyhláška - oznámení paní Lucii Šmatárové 13.7.2012 29.7.2012 pdf
Veřejná vyhláška - oznámení p. Josefu Šmatárovi 13.7.2012 29.7.2012 pdf
VEOLIA - vyúčtování položek nákladů 29.6.2012 15.7.2012 pdf
Záměr OÚ Lanžov č. 04/2012 - prodej šamotových cihel 26.6.2012 12.7.2012 pdf
Závěrečný účet Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska za rok 2011 a Rozpočtová opatření 21.6.2012 6.7.2012 pdf , pdf-o
Záměr OÚ Lanžov č. 03/2012 - prodej akumulační kamna 8.6.2012 24.6.2012 pdf
Závěrečný účet obce Lanžov za rok 2011 5.6.2012 21.6.2012 pdf
Záměr OÚ Lanžov č. 02/2012 - prodej herní sestavy 29.5.2012 14.6.2012 pdf
Rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 29.5.2012 13.6.2012 pdf
Oznámení - Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, Plocha osázení-mapa 17.5.2012 2.6.2012 pdf, pdf-m
Záměr č. 01/2012 - pronájem pozemků 10.5.2012 26.5.2012 doc
Oznámení veřejnou vyhláškou - územní a stavební řízení 26.4.2012 12.5.2012 pdf
Svoz nebezpečných odpadů 26.4.2012 12.5.2012 doc
Svoz velkoobjemových odpadů 26.4.2012 12.5.2012 doc
Pozemkový úřad Trutnov oznamuje zahájení aktualizace BPEJ-Lanžov 11.4.2012 27.4.2012 pdf
Pozemkový úřad Trutnov oznamuje zahájení aktualizace BPEJ-Sedlec 11.4.2012 27.4.2012 pdf
Nařízení Státní veterinární správy - včely 15.3.2012 31.3.2012 pdf
Závěrečný účet za rok 2011 - Mikroregion Hustiřanka (souhrn) 28.2.2012 15.3.2012 doc
Řád veřejného pohřebiště Obce Lanžov 14.2.2012 1.3.2012 doc
Návrh rozpočtu na rok 2012 13.2.2012 29.2.2012 xls
Informace o konání zápisu do MŠ Lanžov 25.1.2012 10.2.2012 doc

Úřední deska 2011

2011      
Dokument
Vyvěšeno dne: Sedmuto dne: Ke stažení:
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu-Lanžov 7.12.2011 23.12.2011 pdf
Návrh rozpočtu Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska 2012 5.12.2011 21.12.2011 pdf
Návrh rozpočtu obce Lanžov na rok 2012 1.12.2011 17.12.2011 pdf
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu-Sedlec 25.11.2011 11.12.2011 pdf
Obecní úřad Lanžov zveřejňuje nabídku na pokácení stromu 21.10.2011 6.11.2011 doc
Nabídka pronájmu kiosku v Lanžově 20.10.2011 5.11.2011 doc
Nabídka pronájmu bytu 19.10.2011 4.11.2011 doc
Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje Královéh. k. 12.9.2011 28.9.2011 pdf
Oznámení Obecního úřadu -dokončení obnovy kat. aparátu 7.9.2011 23.9.2011 pdf
Výzva obce Lanžov 6.9.2011 22.9.2011 doc
Veřejná vyhláška - Územní plán Lanžov 3.9.2011 19.9.2011 pdf
Mobilní svoz nebezpečných odpadů 30.8.2011 15.9.2011 doc
Upozornění pro občany obce Lanžov 20.6.2011 6.7.2011 doc
Závěrečný účet obce za rok 2010 26.5.2011 11.6.2011 pdf
Veřejnoprávní smlouva - vyřizování přestupkové agendy 23.5.2011 8.6.2011 pdf
Veřejná vyhláška - Územní plán obce Lanžov 23.5.2011 8.6.2011 pdf
Závěrečný účet DSO Hustiřanka 18.4.2011 4.5.2011 doc
Svoz velkoobjemových odpadů 18.4.2011 4.5.2011 doc
Svoz nebezpečných odpadů 23.3.2011 8.4.2011 doc
Veřejná vyhláška MÚ Dvůr Králové-uložení písemnosti 18.3.2011 3.4.2011 pdf
Česká daňová správa - tisková zpráva 7.3.2011 23.3.2011 doc
Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem - sdělení 7.3.2011 23.3.2011 doc
Revize katastru a obnova katastrálního operátu-oba katast. 3.3.2011 19.3.2011 pdf
Nabídka pronájmu přístřešku pro automobil 24.2.2011 12.3.2011 doc
DSO Hustířanka Rozpočet 2011 16.2.2011 4.3.2011 xls
Nabídka k prodeji pískovcových kamenů 8.2.2011 24.2.2011 doc
       

Úřední deska 2010

                                    Dokumenty 2010                                
Vyvěšeno dne: Sedmuto dne: Ke stažení:
Oznámení o projednání návrhu ZUR 1.12.2010 17.12.2010 pdf
Oznámení vodoprávního úřadu 2/2 24.11.2010 10.12.2010 pdf
Oznámení vodoprávního úřadu 1/2 24.11.2010 10.12.2010 pdf
Návrh rozpočtu 2011 21.11.2010 7.12.2010 xls
Závěrečný účet obce za rok 2009 6.5.2010 22.5.2010 pdf
Vyhláška Finančního úřadu ve Dvoře Králové nad Laben 6.4.2010 22.4.2010 pdf