Územní plán Lanžov

 

Stávající uzemní plán - Vyvěšeno dne: 4.11.2020               Sejmuto dne:

 

- základní členění

- hlavní výkres

- voda

- energetika

- veřejně prospěšné stavby

- koordinační výkres

- šrší vstahy

- zábory půdního fondu

- textová část

- SEA

- vyhodnocení vlivu