Vítejte na stránkách obce Obec Lanzov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Program rozvoje obce Lanžov je strategickým dokumentem, který stanovuje rozvojové priority obce Lanžov pro období roků 2019 až 2026. Jedná se o dokument, který je ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, základním plánovacím dokumentem obce. Důvodem jeho vzniku byla potřeba stanovit plán rozvoje obce pro další období, na jehož základě bude mít obec možnost efektivně využívat finanční zdroje obce, zejména prostředky, které obec získává ze státního rozpočtu a z vlastní činnosti, ale také prostředky z různých dotačních titulů.

Při tvorbě tohoto dokumentu bylo využito současných strategických dokumentů obce, zejména rozpočtu obce z minulých let, územního plánu obce, údajů o aktuálním dění v obci, představ občanů o dalším rozvoji obce a také informací o předpokládaných potřebách, které bude třeba v budoucnosti řešit.

Do procesu tvorby programu rozvoje byla formou dotazníkového šetření zapojena i veřejnost, která v průběhu tvorby byla na veřejných zasedáních seznamována s dílčími výsledky. V rámci těchto zasedání mohli občané předložené skutečnosti připomínkovat.

Program rozvoje obce tedy představuje hlavní problémy a předpoklady obce a stanovuje možná řešení, je podkladem pro rozhodování orgánů obce v záležitostech budoucího rozvoje obce a v neposlední řadě zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (dotací apod.).

Tento dokument vznikl v druhé polovině roku 2019.

Dokument byl tvořen na základě harmonogramu koncem roku 2018 a dokončen v roce 2020 týmem zastupitelstva obce Lanžov ve složení:

  • Alena Skořepová – starostka obce,

  • Jan Mencl-místostarosta obce,

  • Ilona Čepelková – metodik DSO Hustířanka

    Za podpory projektu "Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka" formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366.

aktualizováno: 13. 12. 2021 19:48, OI Admin

Novinky z a obce

aktualizace stránky: 2. 2. 2022

Lanžov

Obec Lanžov

se nachází v krásné přírodě Podkrkonoší v Královéhradeckém kraji uprostřed trojúhelníku starobylých měst Dvůr Králové nad Labem - Hořice - Jaroměř.

Obec

aktualizace stránky: 2. 2. 2022

Odpady

Odpady na rok 2022výše poplatkusplatnost do
občan s trvalým pobytem700 Kč31.3.2022
rekreační objekt700 Kč30.6.2022
výše poplatkusplatnost do
poplatek za psa100 Kč/ 2. pes 150 Kč31.3.2022
pro občany nad 65 let75 Kč

Lze zaplatit hotově na obecním úřadě každé pondělí  v úředních 8 - 12, 13- 18 hod. nebo na účet.        Číslo účtu: 3237254379/0800 VS: Číslo popisné.

Známky možné vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách.


Úřad
Nový obecní web
Úřad Obec Volný čas

aktualizace článku: 14. 1. 2022

Nový obecní web

  • OI Admin
  • 150

aktualizace stránky: 12. 1. 2022

Ohlašovna pálení

Úřad Obec

aktualizace stránky: 12. 1. 2022

Sběrný dvůr

Pondělí606 957 144
Obec