Vítejte na stránkách obce Obec Lanzov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
  • Jan Mencl
  • 493

Obec Lanžov nabízí k prodeji stavební pozemek v části obce Lhotka

Záměr č. 08/2023

 

Obec Lanžov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr  prodat pozemkovou parcelu v k.ú. Lanžov zapsanou na LV č. 10001.


p.p.č. 1279  o výměře 800m2,  v části obce Lanžov-Lhotka,


Záměr prodeje byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.11.2021 za následujících podmínek:

•    cena pozemku 800,-Kč/m2,

•    stavba RD pro trvalé bydlení - v souladu s územním plánem Lanžov

•    zahájení stavby do 3 let od prodeje pozemku

•    dokončení stavby - užívání stavby do 5 let od prodeje pozemku

•    pozemek nebude prodán žádné realitní kanceláři

•    předkupní právo Obce Lanžov


Obec si vyhrazuje právo zrušit záměr a odstoupit od prodeje bez udání důvodů a odchýlit se od uvedených podmínek.

      Podrobností k záměru  na obecním úřadě.


V Lanžově dne: 22.5.2023                   Jan Mencl – starosta obce Lanžov

606957144