Obec Lanžov

Název obce se poprvé upomíná 4. října 1513. Na návsi však stojí kostel sv. Bartoloměje, založený již na přelomu 12./13.stol., se zachovalým románským portálem, ojedinělým v severovýchodních Čechách. První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1268. Na konci 16. stol. byl kostel renesančně přestavěn rodem Valdštejnů společně s panstvem z Hustířan. Barokně byl dotvořen v 17. až 18.stol. slezskou šlechtou Kotulínských. V kostelní kryptě odpočívají manželé Zárubovi, ochránci Jana Amose Komenského.

Vedle hřbitova stojí pohřební kaple rytířské rodiny Czeczinkarů postavená v duchu novogotického romantismu v polovině 19.stol. za účasti Antonína Pavla Wagnera proslaveného tím, že vyzdobil svými sochami Národní divadlo, Národní muzeum a Rudolfinum v Praze, a rovněž řadu reprezentačních budov ve Vídni.

Část Sedlec

byla od r.1886 až do r. 1960 společně s částí Záborov samostatnou obcí. První písemná zmínka o Sedleci je z r. 1524, kdy náležel Magdaleně ze Sloupna, rozené Bukovské z Hustířan. V místě byl poplužní dvůr a dva mlýny na říčce Trotině. Turistickou zajímavostí jsou dva smírčí kříže stojící nedaleko křižovatky, kde je i pomník padlým z I. světové války.

aktualizováno: 22. 1. 2022 16:35, Jan Mencl

Novinky z

aktualizace stránky: 22. 1. 2022

Historie obce

Obec Lanžov

Název obce se poprvé upomíná 4. října 1513. Na návsi však stojí kostel sv. Bartoloměje, založený již na přelomu 12./13.stol., se zachovalým románským portálem, ojedinělým v severovýchodních Čechách. První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1268. Na konci 16. stol. byl kostel renesančně přestavěn rodem Valdštejnů společně s panstvem z Hustířan. Barokně byl dotvořen v 17. až 18.stol. slezskou šlechtou Kotulínských. V kostelní kryptě odpočívají manželé Zárubovi, ochránci Jana Amose Komenského.

Hasiči

aktualizace stránky: 12. 5. 2020

Úřad

Hasiči Úřad