platí od: 19.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019-  o stanovení systému shromažďování odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019-  o stanovení systému shromažďování odpadů.