platí od: 19.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019-  o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019-  o místním poplatku ze psů.