platí od: 19.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o místním poplatku za provoz systému sběru komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o místním poplatku za provoz systému sběru komunálních odpadů.