platí od: 19.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - o místním poplatku z pobytu.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - o místním poplatku z pobytu.